ZTM Warszawa

ostatnie zmiany

Z-1, 189, 218, 402
17, 18, 31 

Modernizacja ulicy Marynarskiej - AKTUALIZACJA 29.08.2018

od 20.08.2016 (sobota) od godz. 04:00

Zmiana trasy linii 402 od dnia 17.10 br.
Zmiana lokalizacji przystanku Postępu 02 od dnia 04.10 br. 
Zmiana trasy linii 165 od dnia 22.10 br.
Uruchomienie linii autobusowej Z-2 od dnia 05.12 br.

 

AKTUALIZACJA 29.08.2018 r.

W związku z kolejnym etapem modernizacji ul. Marynarskiej i związanym z tym przełożeniem ruchu z jezdni południowej na jezdnię północną tej ulicy na odcinku od ronda Unii Europejskiej do węzła z trasą S79 od dnia 3.09.2018 r. od ok. godz. 0:00 do odwołania, zostają wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

Autobusy linii 317, 365 oraz 402 zostają skierowane na trasy zmienione:

317
tylko w kierunku krańca WILANÓW:
P+R AL. KRAKOWSKA - ... - Komitetu Obrony Robotników (d. 17 Stycznia) - Cybernetyki - Gintrowskiego (d. Rzymowskiego) - al. Wilanowska - ... - WILANÓW

365
tylko w kierunku krańca METRO WILANOWSKA:
BOKSERSKA - ... - Postępu - Cybernetyki - Gintrowskiego (d. Rzymowskiego) - al. Wilanowska - METRO WILANOWSKA

402
w kierunku krańca WYNALAZEK:

MARYSIN - ... - al. Wilanowska - Marynarska - POSTĘPU 02 (przystanek dla wysiadających)
w kierunku krańca MARYSIN:
PKP SŁUŻEWIEC 01 (przystanek dla wsiadających) - Marynarska - al. Wilanowska - ... - MARYSIN

Zawieszone zostaje funkcjonowanie przystanków:

 • POSTĘPU 01
 • WYNALAZEK 04
 • RONDO ŻABCZYŃSKIEGO 02

 

Likwidacji ulegają tymczasowe przystanki:

 • POSTĘPU 52

Wznowione zostaje funkcjonowanie przystanków:

 • POSTĘPU 02 - zlokalizowany w nowej docelowej lokalizacji przy ul. Marynarskiej za skrzyżowaniem z ul. Postępu, w kierunku ul. Sasanki. Przystanek będzie obowiązywał tymczasowo jako dla wysiadających dla linii 402.
 • RONDO ŻABCZYŃSKIEGO 03 - zlokalizowany przy ul. Cybernetyki za skrzyżowaniem z ul. Postępu, w kierunku ul. Gintrowskiego (d. Rzymowskiego). Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 317 oraz 365.

 

Uruchomione zostają przystanki zastępcze:

 • POSTĘPU 51 - zlokalizowany przy ul. Marynarskiej za skrzyżowaniem z ul. Postępu, w kierunku ul. Gintrowskiego (d. Rzymowskiego). Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 189, 401, 402 oraz 504.
 • POSTĘPU 52 - zlokalizowany przy ul. Marynarskiej za skrzyżowaniem z ul. Postępu, w kierunku ul. Sasanki. Przystanek będzie obowiązywał jako stały dla linii 189, 401 oraz 504.

 

____________________________________________________________________________________

AKTUALIZACJA 01.08.2018 r.

W związku z kolejnym etapem modernizacji ul. Marynarskiej i związanym z tym wyłączeniem z ruchu jezdni północnej na odcinku od ronda Unii Europejskiej do węzła z trasą S79 od dnia 04.08.2018 od godz. około 18:00 do odwołania zmienia się lokalizację przystanku zastępczego POSTĘPU 52. Przystanek zlokalizowany będzie przy południowej jezdni ul. Marynarskiej na pasie dzielącym, bezpośrednio za skrzyżowaniem z ul. Postępu w kierunku węzła z trasą S79.

W dniach 04-05.08.2018 od początku do końca kursowania wyłączony zostanie ruch tramwajowy na ciągu ulic Wołoska – Marynarska od ul. Woronicza do ul. Marynarskiej. W związku z powyższym wprowadzone zostaną się następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

linia tramwajowa 31 (skrócenie do krańca WORONICZA) na trasie:
WYŚCIGI – Puławska – Woronicza – WORONICZA;

W dniach 04-05.08.2018 uruchomiona zostanie linia autobusowa zastępcza Z-1

Zawieszone zostaje funkcjonowanie przystanków:

 • WORONICZA 03
 • KONSTRUKTORSKA 03 i 04;
 • DOMANIEWSKA 03 i 04;
 • RONDO UNII UROPEJSKIEJ 03 i 04.

od dnia 06.08.2018 od początku kursowania wznowiony zostanie ruch tramwajowy na ulicy Wołoskiej od ul. Woronicza do ul. Marynarskiej

W związku z powyższym linia tramwajowa 31 zostanie skierowana na trasę:

W kierunku DOMANIEWSKA:
WYŚCIGI
– Puławska – Woronicza – Wołoska – DOMANIEWSKA 03

W kierunku WYŚCIGI:
DOMANIEWSKA 04 – Wołoska – Woronicza – Puławska – WYŚCIGI;

w wybranych kursach:
DOMANIEWSKA – Wołoska – Woronicza – METRO WIERZBNO.

Utrzymane zostaje zawieszenie funkcjonowania przystanku:

 • RONDO UNII EUROPEJSKIEJ 0304

_______________________________________________________________________

W związku z kolejnym etapem modernizacji ul. Marynarskiej i związanymi z tym zmianami w organizacji ruchu  zostaną wprowadzone następujące zmiany w układzie komunikacyjnym:

 1. Od dnia 30.09.2016 od godz. 22:00 do dnia 02.10.2016 do końca kursowania odjazdy oznaczone w rozkładzie jazdy linii 189, 402 i 504 z krańców SADYBA/MARYSIN/OS. KABATY jako „Zjazd do Zajezdni” będą realizowane ulicami Wołoska – Domaniewska i dalej do zajezdni. Ostatnim przystankiem na trasie będzie przystanek RZYMOWSKIEGO 06.
 2. Od dnia 01.10.2016 od początku kursowania wprowadzone zostaną poniższe zmiany:

Uruchomione zostaną w obu kierunkach kursy wariantowe tramwajów linii 17 na trasie skróconej: METRO MARYMONT – Słowackiego – ks. Popiełuszki – al. Jana Pawła II – al. Niepodległości – Rakowiecka – św. A. Boboli – Wołoska – Woronicza – WORONICZA.

linia autobusowa Z-1 zostanie skierowana na trasę zmienioną:
WIELICKA – Krasickiego – Malczewskiego – Puławska – Woronicza  – Wołoska – Marynarska – PKP SŁUŻEWIEC 01 (dla wysiadających) – zawrotka w węźle S79 – PKP SŁUŻEWIEC 02 (dla wsiadających) – Marynarska – Wołoska – Woronicza –– METRO WIERZBNO 05 (przystanek dla wysiadających) – Woronicza – WIELICKA;        

Od dnia 03.10.2016 od początku kursowania wprowadzone zostaną następujące zmiany:

linia autobusowa 218 zostanie skierowana na trasę zmienioną:
METRO WILANOWSKA – … –  Wołoska – Domaniewska – Suwak – Konstruktorska – Racjonalizacji – … – KRÓLIKARNIA;

W związku z utrudnieniami na obecnej trasie objazdowej linii 402 od dnia 17.10.2016 r. od początku kursowania w/w linia tylko w kierunku krańca WYNALAZEK zostaje skierowana na poniższą trasę objazdową:

MARYSIN – … – Marynarska Wynalazek – Cybernetyki – zawrotka pod wiaduktem ul. Cybernetyki – Cybernetyki – zawrotka na rondzie ŻabczyńskiegoCybernetykiWynalazek – WYNALAZEK.

Dodatkowo zawiesza się funkcjonowanie przystanków POSTĘPU 02 i 05.

Odjazdy oznaczone w rozkładzie jazdy linii 189, 402 i 504 z krańców SADYBA/MARYSIN/OS. KABATY jako „Zjazd do Zajezdni” będą realizowane ulicami Wołoska – Domaniewska i dalej do zajezdni. Ostatnim przystankiem na trasie jest przystanek PARK POSTĘPU 52.

W związku z permanentnymi utrudnieniami występującymi na obecnej trasie linii 165 na ciągu ulic Cybernetyki – Postępu w celu poprawy punktualności jej kursowania od dnia 22.10.2016 r. od początku kursowania w/w linia tylko w kierunku krańca METRO WILANOWSKA zostaje skierowana na poniższą trasę objazdową:

 WYCZÓŁKI – … – Obrzeżna Cybernetyki (w prawo)Rzymowskiegoal. Wilanowska – METRO WILANOWSKA.

Uruchomione zostaną przystanki:

POSTĘPU 52 zlokalizowany około 120 m za podstawową lokalizacją na tymczasowym wypłytowaniu. 

OS. NOWY MOKOTÓW 51  zlokalizowany przy ul. Suwak za skrzyżowaniem z ul. Konstruktorską obowiązujący dla linii 218 jako „warunkowy”;

OS. NOWY MOKOTÓW 53  zlokalizowany przy ul. Konstruktorskiej za skrzyżowaniem z ul. Suwak obowiązujący dla linii 218 jako „warunkowy”;

SUWAK 53 zlokalizowany przy ul. Domaniewskiej za skrzyżowaniem z ul. Suwak obowiązujący dla linii 218 jako „warunkowy”;

SUWAK 52 zlokalizowany przy ul. Suwak za skrzyżowaniem z ul. Domaniewską obowiązujący dla linii 218 jako „warunkowy”;

DOMANIEWSKA OFFICE PARK 51 zlokalizowany przy ul. Domaniewskiej w połowie odległości między ulicami Postępu i Suwak w kierunku ul. Postępu obowiązujący dla linii 218 jako „warunkowy”;

DOMANIEWSKA OFFICE PARK 52 zlokalizowany przy ul. Domaniewskiej w połowie odległości między ulicami Postępu i Suwak w kierunku ul. Suwak obowiązujący dla linii 218 jako „warunkowy”;

PARK POSTĘPU 51 zlokalizowany przy ul. Domaniewskiej przed skrzyżowaniem z ul. Postępu w kierunku ul. Wołoskiej obowiązujący dla linii 218 jako „warunkowy”;

PARK POSTĘPU 52 zlokalizowany przy ul. Domaniewskiej przed skrzyżowaniem z ul. Postępu w kierunku ul. Suwak obowiązujący dla linii 218 jako „warunkowy” oraz jako dla wysiadających w kursach zjazdowych;

_________________________________________________________________________

W związku z I ETAPEM modernizacji ul. Marynarskiej i związanym z tym wyłączeniem ruchu tramwajowego w ul. Marynarskiej na odcinku od przystanku RZYMOWSKIEGO 04 do krańca SŁUŻEWIEC wprowadza się następujące zmiany w układzie komunikacyjnym:

Linia  17 – zmiana trasy: TARCHOMIN KOŚCIELNY – Światowida - … - Popiełuszki – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – Rakowiecka – Boboli – Wołoska – Woronicza – ZAJEZDNIA MOKOTÓW

Linia  18 – zmiana trasy - skrócenie do pętli WORONICZA:
ŻERAŃ FSOmost Gdański – Marszałkowska – Puławska – WoroniczaWORONICZA

Linia 31 - zmiana trasy - skrócenie do przystanku RZYMOWSKIEGO:
METRO WILANOWSKA – Puławska – Woronicza – Wołoska – Marynarska – RZYMOWSKIEGO

Wznawia się funkcjonowanie przystanków tramwajowych:

WORONICZA 03 i 07;
KONSTRUKTORSKA 03 i 04;
DOMANIEWSKA 03 i 04;
RZYMOWSKIEGO 03 i 04;
KRÓLIKARNIA 08;
WIELICKA 02.

Uruchomienie linii autobusowej Z-2 od dnia 05.12 br.
W celu poprawy obsługi komunikacyjnej rejonu ul. Domaniewskiej od dnia 05.12.2016 uruchamia się linię autobusową szczytową Z-2 na trasie jednokierunkowej:

KRÓLIKARNIA – WoroniczaWołoska – Domaniewska – Suwak – Konstruktorska – Racjonalizacji - Woronicza – METRO WIERZBNO – przejazd techniczny na przystanek techniczny WIELICKA 71.

AKTUALIZACJA:
W związku z trwającą przebudową ul. Marynarskiej, od 1.07.2017 r. wszystkie rodzaje biletów ZTM i stosowne uprawnienia do ulgowych i bezpłatnych przewozów są ważne również w pociągach Kolei Mazowieckich spoza oferty lotniskowej na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Służewiec, obsługujących linię radomską (R8).

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny w formacie 24-godzinnym, czyli np. 15.09. godz. 06:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.

Przepraszamy za utrudnienia.

dodano: 17 sierpnia 2016r.
ostatnia aktualizacja: 19 lutego 2019r.