ZTM Warszawa

ostatnie zmiany

N24, N72, Z, Z-6, 102, 111, 117, 123, 125, 135, 138, 146, 147, 158, 166, 202, 504, 507, 509, 517, 521
M, 3, 6, 7, 9, 22, 24, 25 
M1, M2 

Grand Prix na żużlu na PGE Narodowym w dniu 18.05 br.

dn. 18.05.2019 (sobota)

W związku z organizacją zawodów Grand Prix na żużlu na PGE Narodowym w dniu 18.05.2019 r. (początek imprezy o godz. 19:00) od godz. 16:00 do czasu zakończenia akcji rozwozowej (do ok. godz. 23:30)  zostają wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

 

OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI W DNIU 18.05.2019 r.

 

ZMIANY PRZYSTANKOWE

Od godz. 16:00 do czasu zakończenia akcji rozwozowej:

a) w związku z wyznaczeniem przejścia dla pieszych przez północną jezdnię
al. Waszyngtona na wysokości przystanku RONDO WASZYNGTONA 01
(w kierunku mostu Poniatowskiego) ww. przystanek ulega zawieszeniu, natomiast w jego zastępstwie uruchomiony zostaje tymczasowy przystanek zastępczy RONDO WASZYNGTONA 51 zlokalizowany ok. 30 metrów przed podstawową lokalizacją. Przystanek RONDO WASZYNGTONA 51 funkcjonuje na analogicznych zasadach jak zawieszony przystanek RONDO WASZYNGTONA 01,

b) zmieniony zostaje charakter przystanków WYBRZEŻE SZCZECIŃSKIE 01 i 02
z warunkowych na stałe. Przystanki obowiązywały będą jako stałe dla linii 102, 146 i 147.

 

Od godz. 16:00 do czasu zakończenia akcji rozwozowej w przypadku braku możliwości przejazdu ul.: Zamoyskiego, Zamoście i Sokolą autobusy 125, 135, 146, 147, 202 i Z-6 będą kierowane na trasy objazdowe:

125, 202
w obu kierunkach:
MIĘDZYLESIE / GOCŁAWEK WSCH. - ... – Zamoyskiego – Targowa – Kijowska – DW.WSCHODNI (KIJOWSKA)

135

 • w kierunku krańca Pl. Hallera:
  PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA - ... – Zamoyskiego – Targowa – al. Solidarności - … - PL.HALLERA,
 • w kierunku krańca PKP Olszynka Grochowska:
  PL. HALLERA - … – Jagiellońska – Marcinkowskiego – Targowa – Zamoyskiego - … - PKP OSZYNKA GROCHOWSKA

146, 147

 • w kierunku krańca Dw. Wschodni (Lubelska):
  FALENICA / STARA MIŁOSNA (UŁAŃSKA) -... – rondo Waszyngtona – al. Zieleniecka – Zamoyskiego (w prawo) -…- DW. WSCHODNI (LUBELSKA),
 • w kierunku krańców Falenica, Stara Miłosna (Ułańska):
  DW. WSCHODNI (LUBELSKA) - ... – Targowa – zawrotka w kierunku al. Zielenieckiej – al. Zieleniecka – rondo Waszyngtona -…- FALENICA / STARA MIŁOSNA (UŁAŃSKA)

Z-6
w obu kierunkach:
WIATRACZNA - ... – Zamoyskiego – Targowa – Kijowska – DW.WSCHODNI (KIJOWSKA)

 

ZAMKNIĘCIE DLA RUCHU UL. FRANCUSKIEJ

W godzinach od 16:00 do ok. godz. 19:00 planowane jest wprowadzenie specjalnej organizacji ruchu polegającej na zamknięciu strefy Saskiej Kępy dla prywatnego indywidualnego ruchu kołowego.

Autobusy linii 117, 138 i 146 w tym rejonie kursują trasami podstawowymi (ul. Francuską).

 

ETAP 1 – dowóz na zawody

 TRAMWAJE

W przypadku zwiększonej liczby pasażerów na ciągu Al. Jerozolimskich i mostu Poniatowskiego na trasie PL.NARUTOWICZA – WIATRACZNA będą kursowały dodatkowe tramwaje linii 9.

METRO

Od godz. 17:00 do godz. 19:00 kursowanie pociągów metra na linii metra M2 odbywać się będzie z częstotliwością 3 min.

 

ETAP 2 – ewentualne wyłączenie ruchu na moście Poniatowskiego po zakończeniu zawodów oraz komunikacja zastępcza za tramwaje

Na ok. 15 min. przed zakończeniem zawodów planowanym na godz. 22:00 może nastąpić zamknięcie dla ruchu niżej wymienionych ciągów:

 • ciągu Aleje Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Poniatowskiego: całkowite wyłączenie ruchu kołowego w obu kierunkach na odcinku od ronda de Gaulle’a do ronda Waszyngtona,
 • ciągu Aleje Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Poniatowskiego: całkowite wyłączenie ruchu tramwajowego w obu kierunkach na odcinku od pl. Starynkiewicza do ronda Waszyngtona.     

 

W przypadku zamknięcia ww. ciągów komunikacyjnych na trasy objazdowe zostaną skierowane linie:

7
w obu kierunkach:
P+R AL. KRAKOWSKA - ... – Grójecka – Towarowa – Trasa W-Z - Targowa – Kijowska - … - KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA

9

 • po stronie Śródmieścia:
  P+R AL.KRAKOWSKA - ... – Al. Jerozolimskie – PL. STARYNKIEWICZA
 • po stronie Pragi:
  GOCŁAWEK - ... – al. Waszyngtona - al. Zieleniecka – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – RATUSZOWA-ZOO

22

 • po stronie Śródmieścia:
  PIASKI - ... – Towarowa – Grójecka – PL.NARUTOWICZA,
 • po stronie Pragi:
  AL.ZIELENIECKA – al. Zieleniecka– al. Waszyngtona – Grochowska - GOCŁAWEK

24

 • po stronie Śródmieścia:
  NOWE BEMOWO - ... – Al. Jerozolimskie –PL.STARYNKIEWICZA
 • po stronie Pragi:
  GOCŁAWEK - ... – al. Waszyngtona - al. Zieleniecka – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – RATUSZOWA-ZOO

25
w obu kierunkach:
BANACHA - ... – Grójecka – Towarowa – Trasa W-Z – Targowa – 11 Listopada - … - ANNOPOL

M
w obu kierunkach:
ZAJEZDNIA WOLA  - ... - pl. Zawiszy - Grójecka - pl. Narutowicza - Filtrowa - Krzywickiego - Nowowiejska - Marszałkowska - al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - Targowa - 11 Listopada - ... - CZYNSZOWA

102
w obu kierunkach:
PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA - ... – al. Waszyngtona – Saska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – Solec – Wioślarska – Ludna – Solec - DobraTamka - … - MŁYNÓW

111
w obu kierunkach:
GOCŁAW - ... – Międzynarodowa – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński –Trasa Łazienkowska – Al. Ujazdowskie – pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat – rondo de Gaulle’a -…- ESPERANTO

117

 • w kierunku Dw. Centralny:
  GOCŁAW - ... - Paryska - Zwycięzców  - Saska – al. Stanów Zjednoczonych–Trasa Łazienkowska – Al. Ujazdowskie – Nowy ŚwiatAl. Jerozolimskie - DW.CENTRALNY,
 • w kierunku Gocław:
  DW.CENTRLANY – Al. Jerozolimskie - Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – Trasa Łazienkowska – Wał Miedzeszyński - ZwycięzcówParyska- … - GOCŁAW

146, 147

 • w kierunku krańca Dw. Wschodni (Lubelska):
  FALENICA/ STARA MIŁOSNA (UŁAŃSKA) -... – rondo Waszyngtona – al. Zieleniecka – Zamoyskiego (w prawo) -…- DW. WSCHODNI (LUBELSKA),
 • w kierunku krańców Falenica, Stara Miłosna (Ułańska):
  DW. WSCHODNI (LUBELSKA) - ... – Targowa – zawrotka w kierunku al. Zielenieckiej – al. Zieleniecka – rondo Waszyngtona -…- FALENICA / STARA MIŁOSNA (UŁAŃSKA)

158, 521, N24
w obu kierunkach:
WITOLIN / FALENICA / REMBERTÓW-AKADEMIA - ... – al. Waszyngtona – Saska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński –Trasa Łazienkowska – Al. Ujazdowskie – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie - … -  CH REDUTA / SZCZĘŚLIWICE / DW.CENTRALNY

166
w obu kierunkach:
PL. HALLERA - ... – rondo Waszyngtona – Francuska – Zwycięzców - Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – Solec – Wioślarska – Ludna - … - OS. KABATY

507, N22, N72
w obu kierunkach:
GOCŁAW/ ALEKSANDRÓW/ FALENICA/ JAROSŁAWSKA - ... - Saska - Zwycięzców – Wał Miedzeszyński –Trasa Łazienkowska – Al. Ujazdowskie - Nowy Świat - Aleje Jerozolimskie - DW. CENTRALNY

517
w obu kierunkach:
WITEBSKA - ... – rondo Waszyngtona – Francuska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – Trasa Łazienkowska- Al. Ujazdowskie- pl. Trzech Krzyży – Nowy ŚwiatAl. Jerozolimskie - … - URSUS-NIEDŹWIADEK

 

ZMIANY PRZYSTANKOWE

Na trasach objazdowych obowiązywać będą dla wszystkich linii przystanki wg zasad:

 • jako stałe pierwsze po zjeździe z trasy podstawowej,
 • jako warunkowe wszystkie kolejne napotkane,

oprócz przystanków zlokalizowanych bezpośrednio przed skrętem w lewo, z których skręt jest niemożliwy do wykonania.

 

Od czasu ewentualnego wyłączenia ruchu na moście Poniatowskiego do zakończenia akcji rozwozowej:

a) uruchomione zostają przystanki:

 • MUZEUM NARODOWE 53 - zlokalizowany przy ul. Nowy Świat (po skręcie
  z Al. Jerozolimskich w kierunku pl. Trzech Krzyży). Przystanek obowiązywał będzie dla wszystkich linii skierowanych na trasy objazdowe jako stały,
 • ADAMPOLSKA 51 – zlokalizowany na ul. Saskiej ok. 50 m za skrzyżowaniem
  z al. Waszyngtona w kierunku ul. Zwycięzców. Przystanek obowiązywał będzie dla linii 102, 123, 147, 158, 509, 521, N24 i Z jako stały,

b) przystanek ADAMPOLSKA 02 obowiązywał będzie dla linii 102, 123, 147, 158, 509, 521, N24 i Z jako stały,

c) wznowione zostaje funkcjonowanie przystanków obowiązujących jako stałe dla wszystkich linii:

 • STACJA KRIWODAWSTWA 02,
 • PL.PRZYMIERZA 04,
 • PL. NA ROZDROŻU 08.

d) uruchamia się przystanki, które obowiązywać będą jako stałe dla linii przyspieszonych:

 • KRUCZA 01 i 02 – dla linii 507, 517 i 521,
 • ADAMPOLSKA 01 – dla linii 521,
 • PL. STARYNKIEWICZA 01 i 02 – dla linii 504, 517 i 521.

 

KOMUNIKACJA ZASTĘPCZA ZA TRAMWAJE
W ALEJACH JEROZOLIMSKICH i NA MOŚCIE PONIATOWSKIEGO

W przypadku wyłączenia ruchu tramwajowego w Alejach Jerozolimskich i na moście Poniatowskiego uruchomiona zostaje linia autobusowa Z kursująca na trasie:

PL. ZAWISZY 03 – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – Trasa Łazienkowska – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska –
al. Waszyngtona – WIATRACZNA 03.

W autobusach linii Z obowiązywała będzie taryfa ZTM.

ETAP 3 – uruchomienie komunikacji rozwozowej po zakończeniu zawodów w przypadku wyłączenia ruchu na moście Poniatowskiego

Uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii 509:

 • w kierunku krańca Nowodwory:
  RONDO WASZYNGTONA 04al. Zieleniecka -  … - NOWODWORY,
 • w kierunku krańca Gocław:
  RONDO WASZYNGTONA 03al. Waszyngtona - … - GOCŁAW.

 

METRO

Od czasu planowanego zakończenia zawodów (na godz. 22:00) do zakończenia akcji rozwozowej:

 • na linii M1 należy pociągi będą kursować z częstotliwością ok. 5 min.,
 • na linii M2 należy pociągi będą kursować z częstotliwością ok. 3 min.,

Na liniach M1 i M2 od zakończenia akcji rozwozowej w związku z organizacją XVI Nocy Muzeów do końca kursowania pociągi będą kursować na każdej z linii metra z częstotliwością 7-8 min.

 

TRAMWAJE

Uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii:

3
w kierunku krańca Annopol:
AL. ZIELENIECKA 05 – Targowa -  … - ANNOPOL

26
w kierunku krańca Os. Górczewska:
AL. ZIELENIECKA 05 – Targowa -  … - KOŁO

dodano: 16 maja 2019r.
ostatnia aktualizacja: 17 maja 2019r.