ZTM Warszawa

bilety i opłaty

rodziny z 3, 4 i więcej dzieci

Drodzy Rodzice! Przedstawiamy zasady korzystania z ulg i uprawnień przez dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych podczas przejazdów komunikacją miejską na terenie aglomeracji warszawskiej.

Uczące się dzieci z rodzin,
w których jest czworo i więcej dzieci

Uczącym się Dzieciom z Rodzin 4+ przysługują uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w 1 i 2 strefie biletowej ZTM, nie dłużej niż do 30 września roku  kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia, pod warunkiem, że zamieszkują na terenie m.st. Warszawy. Utrata uprawnień przez jedno z dzieci nie pozbawia pozostałych nabytych uprawnień. Przypominamy, że uprawnienie wgrywane jest na czas spełnienia wszystkich wymogów.

W celu otrzymania specjalnych kart z uprawnieniami do bezpłatnych przejazdów lub w celu przedłużenia już posiadanych, należy zgłosić się do jednego z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM wraz z następującymi dokumentami:

1)     dowodem osobistym rodzica lub opiekuna prawnego (wnioskodawcy) – do wglądu,

2)     ważną legitymacją szkolną dziecka/dzieci lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym datę urodzenia – w przypadku dzieci i młodzieży od 1 października roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat do ukończenia 16 roku życia,

3)     ważną legitymacją szkolną lub studencką dziecka – dotyczy młodzieży od 17 roku życia do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia,

4)     dokumentem potwierdzającym stopień pokrewieństwa (np. skrócony odpis aktu urodzenia dzieci) – w przypadku rodzin rekonstruowanych każdy z rodziców/opiekunów prawnych potwierdza stopień pokrewieństwa w stosunku do dzieci własnych.

Uprawnienia wgrywane są na kartach specjalnych, dedykowanych dla dzieci z rodzin 4+. Przypominamy także, iż w przypadku wyrabiania kart dla dzieci z rodziny 4+, konieczne jest także posiadanie przy sobie aktualnego zdjęcia w wersji papierowej.

UWAGA! W przypadku przedłużania ważności uprawnienia, ponownie należy złożyć wniosek (RW) wraz z wymaganymi do niego załącznikami oraz przedłożyć do wglądu dokumenty  potwierdzające stopień pokrewieństwa, ważne legitymacje szkolne/studenckie.

Wniosek o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej dla dzieci z rodzin wielodzietnych – do pobrania na dole strony.

Wzór przykładowo wypełnionego wniosku wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej dla dzieci z rodzin wielodzietnych – do pobrania na dole strony.

 

Dzieci z rodzin posiadających trójkę dzieci

Dzieciom z Rodzin posiadających 3 dzieci przysługują roczne imienne bilety na 1 i 2 strefę biletową ZTM w cenie 99,00 zł.

Bilet ten przysługuje dziecku zamieszkałemu na terenie m.st. Warszawy do 30 września roku kalendarzowego w którym kończy 21 rok życia, pod warunkiem, że rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny, który samotnie je wychowuje, zamieszkują/e na terenie m.st. Warszawy i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód.

Aby otrzymać bilet dla dziecka w cenie 99,00 zł, należy złożyć stosowny w tym zakresie wniosek wraz z wymaganymi do niego załącznikami oraz przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające zamieszkanie i rozliczanie podatku na terenie Warszawy oraz potwierdzające stopień pokrewieństwa.

Szczegółowe informacje są dostępne tutaj

UWAGA! W przypadku przedłużania ważności biletu, ponownie należy złożyć wniosek (3) wraz z wymaganymi do niego załącznikami - wskazanymi we wniosku - oraz przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające zamieszkanie i rozliczanie podatku na terenie Warszawy za rok ubiegły oraz potwierdzające stopień pokrewieństwa.

Wniosek o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej/hologramu dla rodzin, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Warszawie, zamieszkują na terenie m.st. Warszawy, posiadają troje dzieci i chcą skorzystać ze zniżek lub ulg – do pobrania na dole strony.

Wzór przykładowo wypełnionego wniosku o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej/hologramu dla rodzin, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Warszawie, zamieszkują na terenie m.st. Warszawy, posiadają troje dzieci i chcą skorzystać ze zniżek lub ulg – do pobrania na dole strony.


wniosek_w_320

POBIERZ wniosek dla rodzin wielodzietnych (RW)

 

W przypadku dzieci należy złożyć wniosek o wydanie nowych spersonalizowanych kart – o specjalnym wzorze – wraz z hologramem.

wniosek_3_320

POBIERZ wniosek dla rodzin z trójką dzieci (3)

 

W przypadku dzieci należy złożyć wniosek o wydanie nowych spersonalizowanych kart – o specjalnym wzorze – wraz z hologramem.

Szczegółowe informacje na temat lokalizacji i godzin otwarcia POP-ów są dostępne tutaj