ZTM Warszawa

bilety i opłaty

ceny i rodzaje biletów

Ceny biletów obowiązujących w pojazdach linii organizowanych przez ZTM

Zobacz uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych

Podstawa prawna:
Uchwała Nr LXXXIV/2145/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2014 r.  - plik pdf
Uchwała Nr LXVI/1807/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 października 2013 r. - plik pdf
Uchwała Nr LXXXIV/2143/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2014 r. - plik pdf
Uchwała Nr VI/103/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 lutego 2015 r. - plik pdf

Rodzaje biletów i opłat
  strefa ważności normalny ulgowy 50%
BILETY CZASOWE
bilety uprawniają do przejazdu wszystkimi liniami dziennymi i nocnymi
Bilet 20-minutowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do 20 minut od momentu skasowania UWAGA! Bilet nie obowiązuje w autobusach linii typu "L" (zobacz szczegóły)

wzór biletu 20-minutowego

wzór biletu 20-minutowego ulgowego

Podczas pierwszego przejazdu bilet powinien być skasowany w pierwszej kolejności po wejściu do pojazdu, a w przypadku metra w bramce wejściowej przed wejściem na peron lub w kasowniku przy windzie. Od tego momentu bilet jest ważny przez 20 minut.

1 2 3,40 zł 1,70 zł
BILETY JEDNORAZOWE PRZESIADKOWE
bilety uprawniają do przejazdu wszystkimi liniami dziennymi i nocnymi
Bilet jednorazowy przesiadkowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do 75 minut od momentu skasowania biletu albo uprawniający do przejazdu jednym środkiem transportu do przystanku lub stacji, który obowiązuje jako ostatni na trasie UWAGA! Bilet nie obowiązuje w autobusach linii typu "L" (zobacz szczegóły)

wzór biletu jednorazowego przesiadkowego

wzór biletu jednorazowego przesiadkowego ulgowego

Bilet powinien być skasowany w pierwszej kolejności po wejściu do pojazdu, a w przypadku metra w bramce wejściowej przed wejściem na peron lub w kasowniku przy windzie.

1   4,40 zł 2,20 zł
Bilet jednorazowy przesiadkowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do 90 minut od momentu skasowania biletu albo uprawniający do przejazdu jednym środkiem transportu do przystanku lub stacji, który obowiązuje jako ostatni na trasie UWAGA! Bilet nie obowiązuje w autobusach linii typu "L" (zobacz szczegóły)

wzór biletu jednorazowego przesiadkowego

wzór biletu jednorazowego przesiadkowego ulgowego

Bilet powinien być skasowany w pierwszej kolejności po wejściu do pojazdu, a w przypadku metra w bramce wejściowej przed wejściem na peron lub w kasowniku przy windzie.

1 2 7,00 zł 3,50 zł
BILETY KRÓTKOOKRESOWE
bilety uprawniają do przejazdu wszystkimi liniami dziennymi i nocnymi

Bilety są włączone do oferty „Wspólny bilet

Bilet dobowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 24 godzin od momentu skasowania biletu

wzór biletu dobowego

wzór biletu dobowego ulgowego

Podczas pierwszego przejazdu bilet powinien być skasowany w pierwszej kolejności po wejściu do pojazdu, a w przypadku metra w bramce wejściowej przed wejściem na peron lub w kasowniku przy windzie.

1   15,00 zł 7,50 zł
Bilet dobowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 24 godzin od momentu skasowania biletu

wzór biletu dobowego

wzór biletu dobowego ulgowego

Podczas pierwszego przejazdu bilet powinien być skasowany w pierwszej kolejności po wejściu do pojazdu, a w przypadku metra w bramce wejściowej przed wejściem na peron lub w kasowniku przy windzie.

1 2 26,00 zł 13,00 zł
Bilet weekendowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od godz. 19:00 w piątek do godz. 8:00 w poniedziałek

wzór biletu dobowego

wzór biletu dobowego ulgowego

Podczas pierwszego przejazdu bilet powinien być skasowany w pierwszej kolejności po wejściu do pojazdu, a w przypadku metra w bramce wejściowej przed wejściem na peron lub w kasowniku przy windzie.

1 2 24,00 zł 12 zł
Bilet weekendowy grupowy uprawniający grupę liczącą do 5 osób do nieograniczonej liczby przejazdów od godz. 19:00 w piątek do godz. 8:00 w poniedziałek

wzór biletu dobowego

Podczas pierwszego przejazdu bilet powinien być skasowany w pierwszej kolejności po wejściu do pojazdu, a w przypadku metra w bramce wejściowej przed wejściem na peron lub w kasowniku przy windzie.

1 2 40,00 zł
BILETY 30-DNIOWE
Bilety uprawniają do nieograniczonej liczby przejazdów wszystkimi liniami dziennymi i nocnymi od momentu skasowania biletu do godziny 23.59 trzydziestego dnia terminu ważności biletu.

Bilety są włączone do oferty „Wspólny bilet

Bilet 30-dniowy imienny kodowany wyłącznie na Spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej lub innych dopuszczalnych nośnikach 1   110,00 zł 55,00 zł
  2 112,00 zł 56,00 zł
Bilet 30-dniowy imienny kodowany wyłącznie na Spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej lub innych dopuszczalnych nośnikach 1 2 210,00 zł 105,00 zł
Bilet Warszawiaka 30-dniowy kodowany wyłącznie na Spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej lub innych dopuszczalnych nośnikach 1   98,00 zł
  2 100,00 zł
Bilet Warszawiaka 30-dniowy kodowany wyłącznie na Spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej lub innych dopuszczalnych nośnikach 1 2 196,00 zł
Bilet Młodego Warszawiaka

Ulgowy Bilet Warszawiaka 30-dniowy kodowany wyłącznie na Spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej lub innych dopuszczalnych nośnikach

1   49,00 zł
  2 50,00 zł
Bilet Młodego Warszawiaka

Ulgowy Bilet Warszawiaka 30-dniowy kodowany wyłącznie na Spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej lub innych dopuszczalnych nośnikach

1 2 98,00 zł
Bilet 30-dniowy na okaziciela bilet dostępny w formie kartonikowej w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM. 1 2 230,00 zł 115,00 zł
BILETY 90-DNIOWE
Bilety uprawniają do nieograniczonej liczby przejazdów wszystkimi liniami dziennymi i nocnymi od momentu skasowania biletu do godziny 23.59 dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności biletu.

Bilety są włączone do oferty „Wspólny bilet

Bilet 90-dniowy imienny kodowany wyłącznie na Spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej lub innych dopuszczalnych nośnikach 1   280,00 zł 140,00 zł
  2 282,00 zł 141,00 zł
Bilet 90-dniowy imienny kodowany wyłącznie na Spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej lub innych dopuszczalnych nośnikach 1 2 536,00 zł 268,00 zł
Bilet Warszawiaka 90-dniowy kodowany wyłącznie na Spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej lub innych dopuszczalnych nośnikach 1   250,00 zł
  2 252,00 zł
Bilet Warszawiaka 90-dniowy kodowany wyłącznie na Spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej lub innych dopuszczalnych nośnikach 1 2 482,00 zł
Bilet Młodego Warszawiaka

Ulgowy Bilet Warszawiaka 90-dniowy kodowany wyłącznie na Spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej lub innych dopuszczalnych nośnikach

1   125,00 zł
  2 126,00 zł
Bilet Młodego Warszawiaka

Ulgowy Bilet Warszawiaka 90-dniowy kodowany wyłącznie na Spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej lub innych dopuszczalnych nośnikach

1 2 241,00 zł
Bilet 90-dniowy na okaziciela bilet dostępny w formie kartonikowej w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM. 1 2 600,00 zł 300,00 zł
BILETY Z OFERTY "WARSZAWA+"
Zobacz SZCZEGÓŁOWE informacje o ofercie.
Bilety są włączone do oferty „Wspólny bilet
UWAGA! Bilety dostępne wyłącznie w Punktach Obsługi Pasażerów.
30-dniowy imienny oferty "Warszawa+" uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania biletu do godziny 23.59 trzydziestego dnia terminu ważności biletu   2 98 zł 49 zł
1 2 196 zł 98 zł
Bilet 90-dniowy imienny oferty "Warszawa+" uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania biletu do godziny 23.59 dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności biletu   2 250 zł 125 zł
1 2 482 zł 241 zł
BILETY DLA DZIECI Z RODZIN Z TRÓJKĄ DZIECI
uprawniający do korzystania ze wszystkich linii dziennych i linii nocnych w strefie 1 i 2
Bilet imienny dla dziecka z rodziny posiadającej troje dzieci - bilet imienny dla dziecka z rodziny posiadającej troje dzieci, zamieszkałego na terenie m.st. Warszawy nie dłużej niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia, jeżeli ich rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny, który samotnie je wychowuje, zamieszkują/e na terenie m.st. Warszawy i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód – uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania biletu do godziny 23.59 trzysta sześćdziesiątego piątego dnia terminu ważności biletu lub trzysta sześćdziesiątego szóstego dnia terminu ważności biletu o ile obejmuje dzień 29 lutego. Bilet ważny jest ze spersonalizowaną kartą zbliżeniową wydaną przez Zarząd Transportu Miejskiego po przedłożeniu dowodów stwierdzających spełnienie warunków uprawniających do ulgi. Utrata uprawnień przez jedno z dzieci nie pozbawia nabytych uprawnień pozostałych dzieci

Bilet jest włączony do oferty „Wspólny bilet

1 2 99 zł
BILET SENIORA
uprawniający do korzystania ze wszystkich linii dziennych i linii nocnych w strefie 1 i 2
Bilet seniora imienny dla osób, które ukończyły 65. rok życia uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania do godziny 23.59 trzysta sześćdziesiątego piątego dnia terminu ważności lub trzysta sześćdziesiątego szóstego dnia terminu ważności o ile obejmuje dzień 29 lutego. Bilet ważny jest z dokumentem tożsamości potwierdzającym wiek pasażera (do biletu nie stosuje się innych ulg dotyczących przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie)

Bilet jest włączony do oferty „Wspólny bilet

1 2 50 zł
OPŁATY DODATKOWE I INNE OPŁATY
1. Opłata dodatkowa za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu - stanowi 38-krotność ceny biletu jednorazowego przesiadkowego normalnego, obowiązującego w strefie 1 i 2 266,00 zł
2. Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu - stanowi 28-krotność ceny biletu jednorazowego przesiadkowego normalnego, obowiązującego w strefie 1 i 2 196,00 zł
3. Opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny - stanowi 100-krotność ceny biletu jednorazowego przesiadkowego normalnego, obowiązującego w strefie 1 i 2 700,00 zł
4. W przypadku uiszczenia opłat dodatkowych wymienionych w punkcie 1 i 2 bezpośrednio u kontrolera biletów na miejscu kontroli 159,60 zł / 117,60 zł
5. W przypadku uiszczenia opłat dodatkowych wymienionych w punkcie 1 i 2 najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do tej opłaty 186,20 zł / 137,20 zł
6. Opłata dodatkowa za wydanie kolejnej nowej spersonalizowanej karty zbliżeniowej 14,00 zł
7. Opłata manipulacyjna za czynności związane z pobraniem opłaty dodatkowej lub wystawieniem wezwania do zapłaty w przypadku ich anulowania 21,00 zł
8. Opłata manipulacyjna za przyjęcie biletu do zwrotu 20% wartości nominalnej biletu, nie więcej jednak niż 50,00 zł
9. Przewóz bagażu i zwierząt nie podlega opłacie